Türkiye’ye Yolculuk

Türkiye’ye yolu düşenlerden biri de yazar Corrado Alvaro. Alvaro, İtalya’nın Dünya çapında ün kazanmış yazarlarındanmış. 1895’de Güney İtalya’da San Luca’da küçük bir köy olan Calabria’da doğmuş. Romanlar, hikayeler, senaryolar yazmış. Eserlerinde Toplumcu Gerçekçi bakış açısı ile köy–kent karşıtlığını ele almış. Toplumsal sınflar arasındaki çelişkilere dikkati çekmiş. Calabria’yı ele aldığı eserlerindeki gerçekçiliği ile tanınmış. Antifaşist bakış açısını eserlerine de yansıtmış. Musollini’nin Faşist rejimine açık tavır alınca 1930’larda İtalya’yı terk etmek zorunda kalmış. Batı Avrupa, Ortadoğu ve Sovyetler Birliği’ne geziler yapmış. Oralardaki gözlemlerini içeren kitaplar yazmış. 2. Dünya Savaşı’ndan sonra ülkesine dönebilmiş. İtalyan Yazarlar Birliği Genel Sekreterliği’ne seçilmiş. 1956’da Roma’da ölmüş.

Türkiye’ye Yolculuk (Eylül 2010, çev. Necdet Adabağ, Literatür yay.), Corrado Alvaro'nun 1931 yılında Türkiye'ye yaptığı seyahatin izlenimlerinden oluşuyor. İstanbul'dan başlayarak Ankara, Eskişehir, Konya, Kayseri gibi şehirleri ziyaret eden Alvaro, bir yandan günlük yaşamı gözlemlerken diğer yandan da kurulmakta genç Türkiye’yi anlatıyor. Cumhuriyet’in ilk yıllarındaki yaşamla, Atatürk öncülüğünde yapılan devrimlerin etkilerini ele alıyor, yabancı gözüyle değerlendiriyor. Alvaro’nun doğayı, hayatı ince ayrıntılarından yakalayan bir gözlem yeteneği var ve bu gözlemlerini edebi bir bakışla, akıcı bir üslupla yazıya döküyor.

14.12.2010

Yorumlar