Türkçenin Dudaklarısın SenEnver Ercan çok az ve öz yazan, az yayınlatan bir şair. Ortalama on yılda bir kitap yayımlıyordu. “Geçtiği Her Şeyi Öpüyor Zaman”dan (1997) beri 17 yıl geçmiş. Normalde bir şair için artık şiiri bıraktı denebilecek bir süre. Bu uzun zaman zarfında Enver Ercan bir edebiyat adamı olarak varoldu. Yayınevleri, dergiler, edebi etkinlikler yaşamını doldurdu. Kendi eserleri için çalışacağına şair ve yazarları var etmeye, tanıtmaya uğraştı. Şiirleri ise nadiren dergilerde görüldü ve hep ilgi ile karşılandı.
“Türkçenin Dudaklarısın Sen” (Mart 2014, Varlık yay.) bu 17 yıllık yoğun dönemin ürünleri. Kitapta 22 şiir var. Bu şiirlerden dokuzu “Rüya” üstbaşlığını taşıyor ve bu şiirler ana gövdeyi oluşturuyor. Dokuz şair için yazılmış şiirler. Enver Ercan rüyalarında Dağlarca, Oktay Rifat, Sabahattin Kudret Aksal, Attilâ İlhan, Metin Eloğlu, Can Yücel, Cemal Süreya, Metin Altıok ve Ece Ayhan’ın evlerine konuk oluyor.
Enver Ercan yayınevi ve dergi yöneticiliği nedeniyle şimdi hayatta olmayan birçok şairle tanıştı. Onlarla önemli söyleşiler yaptı. Dobra sorular sordu, açık yürekli cevaplar aldı. Şimdi baskısı bulunmayan “Şair Çünkü Onlar” (1990) ve “Şiir Uçar Söz Olur” (1994) Çağdaş Türk Şiiri’ni anlamak açısından kılavuz kitaplar niteliğindedir. Bu dokuz rüya şiirinde öncelikle bu şöyleşilere göndermeler buldum. Daha da önemlisi Enver Ercan’ın poetikasında etkisi olduğunu düşünebileceğimiz bu şairlerle bir hesaplaşma da var.
Enver Ercan şiiri Metin Eloğlu, Can Yücel ve biraz da Cemal Süreya ile bağlar kurabileceğiniz bir yapıdadır. Dile, söyleyişe, şiirin müziğine, uyumuna önem verir. Bütününde bir sözü,  mesajı olan şiirler yazar. Ama hınzırdır da... Mizaha, ironiye yatkındır. Dille oynamayı, okura sürpriz yapmayı, şiir niteliğini yitirmeden espri yapmayı bilir.
Dokuz rüya şiiri Enver Ercan’ın kendine has niteliklerini taşısa da genel yapıdan biraz kopan yapıtlar. Anlatımcı özellikler taşıyorlar. Ama eleştirel, keskin bir dil de var. Dediğim gibi şair şiirinin öncülleri olan ustalarla saygı ve sevgisini hiç yitirmeden hesaplaşıyor gibi. Her şiir anılarla yüklü bir öykünün ipuçlarını da taşıyor.
Enver Ercan yaşantıdan damıtır şiirini ama onu tanımayan biri şiirlerini okuyarak bu yaşantıyı anlayamaz, başka anlamlara uzanır. “Türkçenin Dudaklarısın Sen”de yaşantısını biraz daha açık etmiş gibi. Aşklar, hastalıklar, insan sevgisinin önemi, yaşama tutunma çabaları var. Tüm hınzırlığın, yaşama güler geçerim tavrının ardında okuyor ya da hissediyorsunuz bu hali. 
27.03.2014

Yorumlar