Kayıtlar

“Bazen olaylar çok hızlı ilerler”

Ahmet Şık’a Antalya Mektubu

“Güçlü insanlar hep kırılgandır”

Turhan Günay’a Bursa Mektubu